Homepage
Downloads
Info in uw buurt
Campagne
Vraag & antwoord
DVD
Links
Contact

De Federatie ontvangt geen middelen voor haar werking rond vroegtijdige zorgplanning. Giften zijn daarom altijd van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB.
Dit komt ook ten goede aan het palliatieve netwerk in uw regio.

Wilsverklaringen inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde

Een wilsverklaring is een schriftelijke verklaring van wat men (niet meer) wil aan zorg en behandeling, op het moment dat men niet meer in staat zou zijn om zijn wil te uiten.

Zolang men nog kan zeggen wat men wil, heeft men dat niet nodig. Artsen moeten immers steeds de toestemming vragen aan de patiënt voor elk onderzoek en elke behandeling.

Duid je geen vertegenwoordiger aan, dan bepaalt de wet welke familieleden of andere personen in dat geval voor jou optreden. 

Opgelet: de wilsverklaring euthanasie is sinds 2 april 2020 onbeperkt geldig in de tijd

In het verleden moest de wilsverklaring euthanasie om de vijf jaar vernieuwd worden om geldig te blijven. Vanaf 2 april 2020 blijft ze levenslang geldig en moet ze niet meer aangepast worden.

Opgelet: Deze nieuwe regelgeving geldt enkel voor wilsverklaringen die werden opgesteld, herzien of herbevestigd nadat de aanpassing van de wet in voege is gegaan (na 2 april 2020). Wilsverklaringen die werden opgesteld vóór 2 april 2020 vallen onder de oude regelgeving en moeten nog een laatste keer aangepast worden.

Onze Nederlandstalige ‘Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde’ is aangepast en in overeenstemming met de wetswijziging van 2 april 2020.

Hieronder voorzien we twee pdf-versies van een wilsverklaring om te downloaden.


1/ De papieren versie die je enkel kan openen en printen, om manueel in te vullen.

download papieren versie - pdf (1,5 Mb)

téléchargez la version française - pdf (0,2 Mb)

Laden Sie die deutsche Version - pdf (0,2 Mb)2/ De op je computer invulbare versie kan je openen, (gedeeltelijk) op je computer invullen, eventueel opslaan (enkel met Acrobat Pro) en printen.

download invulbare versie - pdf (1,6 Mb)

Let wel: check eerst of je het document kunt opslaan door bijvoorbeeld alleen je naam in te vullen. Kun je het niet bewaren, zorg er dan voor dat je voldoende tijd hebt om het document rustig in te vullen en vervolgens uit te printen.

Na het printen:
- Niet vergeten op p.2 en p.4 te schrappen wat niet van toepassing is en een handtekeningparaaf te plaatsen bij de rubrieken die wel van toepassing zijn.
- Niet vergeten op p.3 te schrappen wat niet past.

Document bewaren
Bewaar het origineel en bezorg een kopie (indien van toepassing) aan (eventueel) je vertegenwoordiger, kinderen, huisarts, behandelend geneesheer-specialist en andere betrokken partijen.3/ Er bestaat ook een versie 'Wilsverklaring inzake mijn gezondheidszorg en mijn levenseinde ten behoeve van de religieuzen'

download versie voor religieuzen - pdf (0,2 Mb)


Voor veel gestelde vragen kan je terecht bij de rubriek "Vraag & antwoord".