Homepage
Downloads
Info in uw buurt
Campagne
Vraag & antwoord
DVD
Links
Contact

De Federatie ontvangt geen middelen voor haar werking rond vroegtijdige zorgplanning. Giften zijn daarom altijd van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB.
Dit komt ook ten goede aan het palliatieve netwerk in uw regio.

Netwerken

Over heel Vlaanderen verdeeld zorgen 15 netwerken palliatieve zorg voor kwaliteitsvolle informatieverstrekking en sensibilisering in verband met vroegtijdige zorgplanning. Ook in uw buurt dus. Door hieronder het nummer van uw postcode in te geven, leert u tot welk netwerk palliatieve zorg uw gemeente of stad behoort.
U kan zich tot de medewerkers van dit netwerk richten met uw algemene vragen over vroegtijdige zorgplanning (bv. hoe beginnen met zorgplanning, verheldering van begrippen, juridische aspecten, ...), voor zover deze niet door de brochure zouden beantwoord zijn. Zij kunnen u ook vertellen of er info-avonden en/of vormingsmomenten rond dit thema in uw buurt georganiseerd worden en op welk tijdstip.
Op de website van de netwerken vindt u ook nog bijkomende informatie. Ook als u brochures en ander informatiemateriaal wilt bestellen, kunt u bij hen terecht.

Voor vragen over vroegtijdige planning van zorg met betrekking tot een concreet ziektebeeld of een persoonlijke medische toestand, nu of in de toekomst, zijn uw (huis)arts, (thuis)verpleegkundige of andere zorgverstrekkers de eerste aangewezen gesprekspartners. Aarzel niet om hen aan te spreken, met hen te overleggen, met hen afspraken vast te leggen.