Homepage
Downloads
Info in uw buurt
Campagne
Vraag & antwoord
DVD
Links
Contact

De Federatie ontvangt geen middelen voor haar werking rond vroegtijdige zorgplanning. Giften zijn daarom altijd van harte welkom op rekeningnummer IBAN BE11 4362 1621 1948 en BIC KREDBEBB.
Dit komt ook ten goede aan het palliatieve netwerk in uw regio.

DVD

(zal ik je leren) hoe te sterven?

Documentair project over sterven, dood en rouw anno 2008 in Belgie, aan de hand van getuigenissen van bejaarden in hun laatste levensfase.

Deze DVD kwam tot stand met de steun van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw.

  Preview:


De volledige DVD kan u verkrijgen bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. (kostprijs € 15 + eventuele verzendingskosten)
 
Inhoud:

Georgette goes home
Georgette woont als weduwe reeds 19 jaar in een kleine flat van een grote woonblok. Regelmatig gaat ze op bezoek bij vrienden die van deze flat verhuisd zijn naar een rust- en verzorginstehuis (RVT) van haar stad. Georgette voelt dat het fysiek moeilijker wordt om alleen op haar appartement te blijven. Ze wenst zelf te kunnen kiezen voor een home waar ze nog enkele jaren goed kan leven en waar ze kan sterven op de manier die ze zelf wil.

Het is goed geweest
Sinds 2002 is in Belgie euthanasie wettelijk mogelijk. De vraag naar meer begrip voor ondraaglijk en uitzichtloos lijden bij patiŽnten boven de 80 haar is groot. Schroom bij zorgverleners en naasten omtrent euthanasie bemoeilijkt de laatste wens van oudere patiŽnte n. Een getuigenis van drie bejaarden toont deze problematiek op een serene doch doordringende wijze.

Niets is zo natuurlijk als de dood
Evelien, een vrouw van 88 jaar, streeft naar een zo natuurlijk mogelijk sterven na haar beslissing te stoppen met elke behandeling. Na een acute opname in het ziekenhuis wil ze naar de palliatieve eenheid. We zien de reacties van familie, zorgverleners en omgeving die haar beslissingen doorkruisen. Haar antwoord hierop is tegelijk doortastend en ontroerend.

Wilsverklaringen inzake het levenseinde
Wilsverklaringen: zijn ze wel nodig en zoja, hoe ga je er mee om en hoe begin je er aan? Drie getuigenisssen tonen hoe men een weg kan vinden in de verschillende mogelijkheden van wilsverklaringen. Voor het geval je het niet meer zelf kan zeggen en je eigen opvattingen en waarden wil erkend zien in de zorg die je geboden wordt op het einde van je leven.
Realisatie: Marc Cosyns en Julien Vandevelde
Productie: Cavalier Seul - Gent - Belgie
Eerste vertoning: Caermersklooster - Gent - januari 2009
Info: cavalier.seul@pandora.be
DVD-R - Pal 16:9 - Color - Mono - 94 minuten (totaal)